در مورد ثبت نام واتساپ پاسخگو هستم.

09128382191

دوره های حضوری و مجازی عکاسی

10 دوره آموزشی
320 دانشجو
1 استاد مجرب
100 ساعت آموزش
فاطیما
آموزش

دوره های پرطرفدار

بدون امتیاز 0 رای
600,000 تومان
0
600,000 تومان
0
2,200,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
1,300,000 تومان
3
1,300,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
1,600,000 تومان
3
1,600,000 تومان
1
240,000 تومان
32
300,000 تومان
1
300,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
2,200,000 تومان
111
2,200,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
290,000 تومان
1
290,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
290,000 تومان
43
290,000 تومان

دوره های تخفیف دار

محتوای آموزشی
هنرجویان
هنرجویان مشغول به کار شده