آیا از فلاش دوربین استفاده کنیم ؟

اگر فلاش دوربین شما همیشه روشن است ، بدونید که این اتفاق خوبی نیست !

وقتی فلاش دوربین روشن است معمولا نشانه این است که دوربین شما فکر می کند تصویر خیلی تاریک است، بنابراین سعی می کند کمی نور برای اصلاح آن اضافه کند. از این منظر، کار فلاش دوربین بسیار منطقی است، اما اغلب می تواند به خراب کردن چیزی منجر شود که در غیر این صورت می توانست عکس بسیار خوبی باشد. و شما به جای یک عکس جذاب و به خوبی نوردهی شده، با چشم های قرمز، سایه های سخت، و نقاط روشن نور بازتاب شده از پنجره ها روبرو می شوید.به جای این که به فلاش متکی باشید، به دنبال نوری بگردید که در حال حاضر موجود است و موقعیت خودتان را مطابق با آن تغییر دهید. اگر در فضای داخلی هستید، سوژه را در مقابل خود قرار داده و پشت به یک پنجره بایستید.

اگر در فضای باز هستید، ببینید خورشید کجاست. خودتان و سوژه را جابجا کنید، به طوری که نور در پشت شما قرار داشته باشد، نه در پشت شخص یا شیئی که از آن عکس می گیرید. از آن بهتر این است که عکس خود را طوری ترکیب بندی کنید که سوژه در سایه قرار گرفته و به طور یکنواخت روشن شود.

فلاش پاپ آپ دوربین
فلاش پاپ آپ دوربین

از نور محیط استفاده کنید :

به جای این که به فلاش متکی باشید، به دنبال نوری بگردید که در حال حاضر موجود است و موقعیت خودتان را مطابق با آن تغییر دهید. اگر در فضای داخلی هستید، سوژه را در مقابل خود قرار داده و پشت به یک پنجره بایستید. اگر در فضای باز هستید، ببینید خورشید کجاست. خودتان و سوژه را جابجا کنید، به طوری که نور در پشت شما قرار داشته باشد، نه در پشت شخص یا شیئی که از آن عکس می گیرید. از آن بهتر این است که عکس خود را طوری ترکیب بندی کنید که سوژه در سایه قرار گرفته و به طور یکنواخت روشن شود.

گشتن به دنبال نور یکی از آن نکات عکاسی مبتدی است که محدودکننده به نظر می رسد، اما با تمرین به عادت تبدیل خواهد شد. شما به طور خودکار در مورد نور و سایه و این که چطور بهترین ترکیب بندی را بدون توسل به آن فلاش پاپ آپ ایجاد کنید، فکر خواهید کرد. همچنین یکی از تاثیرگذارترین کارهایی است که می توانید برای متمایز کردن عکس های خود انجام دهید و کاری کنید که مردم شما را فراتر از تنها یک آماتور بدانند.

نور فلاش را بهینه کنید :

نور فلاش پاپ آپ دوربین شما می تواند سخت یا شدید باشد، اما با انواع راهکار های خلاقانه می توانید نور آن را نرم کرده و نورپردازی خود را بهبود بخشید. یکی از این روش ها را در مطلب «استفاده از بادکنک و یا یک دیفیوز کوچک برای گرفتن پرتره های بهتر با فلاش پاپ آپ» مشاهده می کنید.

نور سافت فلاش
نور سافت فلاش