مقاله جامع ریمپ را اینجا بخوانید

pic-blog

مقاله ای جامع راجع به ریمپ را اینجا بخوانید :

در این مقاله جامع راجع به ریمپ به نکات مهمی اشاره خواهیم کرد . از جمله آنکه ریمپ هسته مرکزی هر خودرو است و از طریق این هسته مرکزی است که میتوان کنترل خودرو را به دست گرفت و فرمان هایی را فراتر از روال خودرو به آن داد . از قبیل در دست گرفتن کنترل مصرف سوخت اتومبیل و کاهش آن به کمک ریمپ . 

ریمپ پادشاه درونی ماشین است که میتوان با دستکاری تخصصی آن قدرت اتومبیل را نیز افزایش داد . برای به کارگیری ریمپ حتما به متخصصین مجرب در این زمینه مراجعه کنید . 

هنگامی که پای خود را روی پدال گاز فشار میدهید ایسیو یا ریمپ تصمیم میگیرد که چه مقدار سوخت برای موتور خودرو فراهم کند در موتورهای بنزینی به شمع ها میگوید در چه زمانی جرقه بزنند و کنترل موارد دیگری مانند کد های خطا و ورودی ها و خروجی های سنسور و تقریبا هر جنبه ای که در اجرای موتور دخیل است را برعهده دارند .